בקשתך לרישום לסדנה נקלטה

“למידה היברידית עם Mooc’s: מודלים ליישום”- סדנת Mooc מטעם ישראל דיגיטלית.

נתראה בכנס